Realizace investiční výstavby

Inženýrské sítě

pro kapaliny a plyny

Inženýrské sítě

pro telekomunikace a elektřinu

Komunikace pro vozidla a pěší

PREV
NEXT

Služby

Společnost TELKONT s.r.o. poskytuje svým zákazníkům široké spektrum služeb v oblasti inženýrských a malých dopravních staveb.
Nabízí dílčí dodávky tak realizaci celých projektů.

 • technická vybavenost měst a obcí
 • příprava území pro obytné a průmyslové zóny
 • realizace veškerých inženýrských sítí včetně zemních prací a komunikací
 • kanalizace
 • vodovody
 • plynovody
 • výstavba, montáž a údržba optických a metalických kabelových sítí pro telekomunikace
 • realizace vynucených překládek a zajištění ochrany optických a metalických kabelů
 • vytyčování technické infrastruktury společnosti CETIN (metalické a optické sítě, HDPE trub, kabelovodů a sítě NN).
 • projekční, poradenská a konzultační činnost
 • inženýrská činnost
 • veřejné osvětlení a kabelová vedení
 • přípojky NN
 • výstavba nových a rekonstrukce stávajících cest a chodníků
 • pokládka asfaltových povrchů a zámkových dlažeb
 • parková stání
 • opravy komunikací
 • kruhové objezdy
 • terénní úpravy zemními stroji, nákladní autodoprava
 • opěrné zdi a oplocení
TOP