Realizace investiční výstavby

Inženýrské sítě

pro kapaliny a plyny

Inženýrské sítě

pro telekomunikace a elektřinu

Komunikace pro vozidla a pěší

PREV
NEXT

Profil společnosti

Společnost TELKONT s.r.o. poskytuje služby na českém stavebním trhu v oblasti inženýrských a malých dopravních staveb. K pokrytí těchto činností disponuje společnost komplexním souborem mechanizačních prostředků a řadou kvalifikovaných pracovníků s dlouholetou praxí. Nabízí všechny výhody silné a stabilní společnosti, zakázky realizuje na klíč tak, aby co nejlépe odpovídaly individuálním požadavkům a potřebám zákazníků.

Samozřejmostí je dodržování vysokých standardů bezpečnosti práce a důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí.

TELKONT s.r.o
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

Adresa
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

Bankovní spojení
Komerční banka, pobočka Teplice
Číslo účtu: 27-4830360257/0100

 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • specializované stavební činnosti
 • přípravné práce pro stavby
 • montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
 • montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Společnost TELKONT s.r.o. vznikla transformací společnosti Telmont Teplice s.r.o. zápisem do obchodního rejstříku dne 14.4. 2003. Převzetím většiny aktiv, zaměstnanců a rozsáhlé sítě dodavatelů a odběratelů tak navazuje na více než 10-ti leté zkušenosti a tradici v nabízených oborech. Společnost TELKONT s.r.o. má stabilní postavení na trhu a garantuje jak dokonalou profesionální úroveň a vysokou kvalitu odvedených prací, tak dlouhodobou záruku za provedené dílo.

certifikat

certifikat

certifikat

Společnost TELKONT s.r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Rozhodnutí vybudovat, udržovat a dále rozvíjet systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 vychází ze snahy neustále zlepšovat řízení společnosti, dosahovat větší efektivity a spolehlivosti všech činností. Systém podléhá každoročnímu přezkoumávání, internímu a externímu auditu. Zaměstnanci a vedení společnosti jsou pravidelně proškolováni ve všech oblastech působnosti firmy. Pravidelné analýzy celého systému řízení s důrazem na jeho uplatnění v praxi vyhodnocujeme a provádíme následná opatření. Společnost klade velký důraz na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, trvalou optimalizaci a zlepšování veškerých procesů s cílem zvýšit spokojenost našich zákazníků za současného snižování dopadů na životní prostředí a neustálého zvyšování úrovně BOZP.

Ekologie

Společnost TELKONT s.r.o. klade důraz na odpovědné chování vůči životnímu prostředí. Zavazuje se k neustálému zlepšování a prevenci znečištění plněním všech právních požadavků v oblasti životního prostředí.

Sponzoring

Společnost TELKONT s.r.o. dlouhodobě přispívá a podporuje neziskové organizace pomáhající ohroženým dětem v České republice i v zahraničí. Dále svým dílem přispívá na kulturní, společenské a sportovní události v regionu města Teplice a okolí.

 • Unicef Česká republika
 • Fond ohrožených dětí z.s.
 • Dům dětí a mládeže v Teplicích
 • Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Teplicích
 • Reprezentační ples města Dubí
 • Reprezentační ples města Košťany
 • Reprezentační ples města Hrob
 • SK Gigant’s Bořislav
 • Dětský den v Hrobčicích
 • Bžanské letní slavnosti
TOP